Γίνε Υποστηρικτής

Οι δράσεις της πλατφόρμας πολιτικής καινοτομίας Πολιτεία 2.0 είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την οικονομική σου υποστήριξη μπορούμε να συνεχίσουμε.

Μέχρι στιγμής οι δράσεις μας αναπτύσσονται μέσα από συμμετοχική χρηματοδότηση: χάρη στις συνδρομές των μελών του δικτύου, χάρη σε δωρεές πολιτών και χάρη σε συμπράξεις οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών στο πλαίσιο διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Μπορείς να βρεις τις δύο προηγούμενες απολογιστικές αναφορές εδώ (2012-2013) και εδώ (2013-2015).

Δικαιούχος είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία PLACE IDENTITY.GR CLUSTERS [Συνεργατικοί σχηματισμοί για την ταυτότητα τόπου και τη συμμετοχή των πολιτών] η οποία υποστηρίζει διαχειριστικά την ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 με λογαριασμό ειδικού σκοπού.

    Γίνε υποστηρικτής!

    Το όνομάτεπώνυμο σας *

    Το email σας *


    Υποστήριξε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ:GR25 0172 0230 0050 2307 2832 092 * ΒΙC: PIRBGRAA ή μέσω Paypal.