Στην Πολιτεία 2.0 διερευνούμε στην πράξη τις δυνατότητες μετάβασης προς νέους τρόπους διακυβέρνησης που βασίζονται στην ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Με επίκεντρο τη Δημοκρατία, σχεδιάζουμε δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες:

Επιστήμη - Πολιτισμός - Σχεδιασμός θεσμών

Παράλληλα αναπτύσσουμε εφαρμογές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για τις δυνατότητες της Δημοκρατίας στη σύγχρονη εποχή.

axones-drasis

Σύνταγμα 2.0 - Εργαστήρια καινοτομίας


Διεπιστημονικό συνέδριο


Έρευνα & ενημέρωση πολιτών


Εκπαιδευτικά προγράμματα


Πολιτιστικές εκδηλώσεις