2η Ανοιχτή επιστολή από οργανώσεις πολιτών για ένα νέο Σύνταγμα – 14.12.2016

#Σύνταγμα_πολιτών
Η κυβέρνηση είχε την δυνατότητα να δώσει οριστικό τέλος στην περίοδο της
μεταπολίτευσης με ένα νέο πρωτοποριακό και δημοκρατικό Σύνταγμα το οποίο θα
θεσπιστεί με την συμμετοχή των πολιτών μέσα από δημόσια διαβούλευση και
δεσμευτικά δημοψηφίσματα. Αντ’ αυτού, επέλεξε την απλή αναθεώρηση του του
ισχύοντος Συντάγματος από την βουλή, αφού προηγηθεί δημόσιος
διάλογος-διαβούλευση συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η αντιπολίτευση, με την
σειρά της, πλειοδότησε στην άποψη που θέλει την διαδικασία συνταγματικής
αναθεώρησης να αποτελεί αποκλειστικά προνόμιο κάποιων ελαχίστων.

Ομάδες που συνυπογράφουμε την από Ιουλίου 2016 επιστολή:
Α. Αποδοκιμάζουμε κάθε απόπειρα του πολιτικού συστήματος να θέσει τους
πολίτες στο περιθώριο ώστε να μην έχουν λόγο στην θέσπιση του Συντάγματος.
Β. Επισημαίνουμε ότι η διενέργεια δημόσιου διαλόγου για το Σύνταγμα θα
είναι προσχηματική εάν δεν πληροί τις στοιχειώδεις αρχές της ελεύθερης
συμμετοχής των ενημερωμένων πολιτών, της ισηγορίας, του μη περιορισμού των
συνταγματικών θεμάτων προς συζήτηση, της δημόσιας πρόσβασης στα δεδομένα,
της διαφάνειας, της αντικειμενικής καταγραφής των απόψεων από ανεξάρτητη
αρχή και της λογοδοσίας.

Αθήνα, Δεκέμβριος 2016