Συνάντηση πρωτοβουλιών

«Ποτέ δεν αλλάζουν τα πράγματα με την καταπολέμηση της υπάρχουσας πραγματικότητας. Για να αλλάξει κάτι χτίσε ένα νέο μοντέλο που καθιστά το υπάρχον ξεπερασμένο»

― Richard Buckminster Fuller

Το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε από την διαπίστωση ότι μέσα στο σύνολο των πολιτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει η απαραίτητη δυναμική – οι γνώσεις και η δημιουργικότητα που χρειάζονται – για να αντιμετωπίζονται προκλήσεις και να ικανοποιούνται οι ανάγκες της κοινωνίας σήμερα. Ωστόσο η έλλειψη ανοιχτών και συμμετοχικών (δημοκρατικών) διαδικασιών δυσκολεύει την αποδέσμευση και τον συντονισμό αυτής της δυναμικής, με αποτέλεσμα η κοινωνία να βάλλεται από την απουσία κοινωνικής συνοχής και αποτελεσματικών λύσεων που να την εξυπηρετούν και να την εξελίσσουν.

Από τις αρχές του 2012, συντονίσαμε μία άτυπη πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων από διάφορες ειδικότητες, ηλικίες και χώρες. Πραγματοποιήσαμε ανοιχτές συζητήσεις, συναντήσεις ενημέρωσης και συμμετοχικού σχεδιασμού σε χώρους της Αθήνας (Διέλευσις, coLab, theSwitch) μέσα από τις οποίες αποτυπώθηκαν ποικίλες ιδέες, προτάσεις και προτεραιότητες. Διαπιστώθηκε η ανάγκη ενεργοί πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες σχετικές με την έννοια “Δημοκρατία” και την εφαρμογή της στη χώρα μας καθώς και η δυνατότητα να συντονιστεί και να αναπτυχθεί το δίκτυο ανθρώπων και οργανισμών που εστιάζουν σε πολιτειακά θέματα