ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0: Εργαστήριο Πολιτών #01

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Impact Hub Athens το πρώτο Εργαστήριο Πολιτών για το σχεδιασμό ενός νέου Συντάγματος για την Ελλάδα, από τους πολίτες, για τους πολίτες. Πάνω από 100 άτομα ηλικίας 18 με 78 ετών συζήτησαν και κατέγραψαν τόσο τις αξίες, όσο και τους θεσμούς και της διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την Πολιτεία στην οποία θέλουν να ζουν.

Σε διάρκεια τεσσάρων ωρών πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι συζητήσεων με τη μέθοδο World Café, η οποία διευκολύνει τη δημιουργία οικειότητας και εις βάθος συζητήσεων σε μικρές ομάδες πέντε ατόμων. Η διαδικασία προέβλεπε την αποτύπωση και την κατηγοριοποίηση των προτάσεων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Χάρη στο δημιουργικό πλαίσιο της μεθοδολογίας επικράτησε ένα ευχάριστο κλίμα σύνθεσης ιδεών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έξοδο από το χώρο οι περισσότεροι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την εμπειρία με βαθμό άνω του 90% ενώ σε βαθμό 70% δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι μπορούμε να πετύχουμε την αλλαγή.

Στο 1ο Εργαστήριο Πολιτών ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0 συμμετείχαν ως παρατηρητές ειδικοί σε καινοτόμα εργαλεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού από τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και το Ισραήλ, οι οποίοι δήλωσαν συγκινημένοι με την ιδέα της αναγέννησης της Δημοκρατίας στην κοιτίδα της. Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η διοργάνωση αντίστοιχων Εργαστηρίων Πολιτών σε όλη την Ελλάδα για τη συλλογή και την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην ποσοτική έρευνα της δεύτερης φάσης του εγχειρήματος ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

[email protected]

www.politeia2.gr