Εργαστήριο Συμμετοχικής Ηγεσίας για την μεθοδολογία της δράσης «Σύνταγμα 2.0»

Στις 31 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ένα ολοήμερο σεμινάριο Συμμετοχικής Ηγεσίας για μέλη της ομάδας συντονισμού εκκίνησης της πλατφόρμας πολιτικής καινοτομίας «Πολιτεία 2.0». Οι εκπαιδευτές Μαρία Σκορδιαλού και Οδυσσέας Βελέντζας από την SIZ Ηellas (Systemic Innovation Zone) εφάρμοσαν στην πράξη σύγχρονες μεθόδους Συμμετοχικής Ηγεσίας και Σχεδιασμού για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της δράσης «Σύνταγμα 2.0» και καθώς και για την μελέτη περιπτώσεων αντίστοιχων εγχειρημάτων άλλων χωρών. Το «Σύνταγμα 2.0» αποτελεί μία από τις 4 βασικές δράσεις της πλατφόρμας Πολιτεία 2.0 κατά την οποία ένα νέο Σύνταγμα για την Ελλάδα γράφεται από τους πολίτες. Η SIZ-Hellas αποτελεί έναν από τους βασικούς επιστημονικούς συνεργάτες για τις τακτικές συμμετοχής και συστημικής αλλαγής υποστηρίζοντας στην ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας αλλά και στην τακτική εκπαίδευση των ομάδων εργασίας σε όλα τα στάδια του εγχειρήματος.