Η «Πολιτεία 2.0» παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις 15 Μαΐου 2013, η «Πολιτεία 2.0» παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με άλλες δράσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Reset Greece. Η Στεφανία Ξυδιά, εκπροσωπώντας την ομάδα συντονισμού της πλατφόρμας «Πολιτεία 2.0», παρουσίασε τις 4 βασικές δράσεις που σχεδιάζονται να αναπτυχθούν στην Ελλάδα τα επόμενα τρία χρόνια στους τομείς της Επιστήμης, του Πολιτισμού, του Σχεδιασμού συνταγματικών Θεσμών και της Κοινωνικής Εκστρατείας Ενημέρωσης & Συμμετοχής Πολιτών, καθώς και τον στρατηγικό στόχο της δημιουργίας του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας για τη Δημοκρατία, στην Αθήνα. Έλληνες και ξένοι αξιωματούχοι υποδέχθηκαν την παρουσίαση με ενθουσιασμό, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα «Πολιτεία 2.0» ως μια από τις πιο ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση της Ελλάδας.