Οκτώβριος 2014: Γνωρίστε την Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου στις 19:00  σας περιμένουμε στην εκδήλωση “Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία” στο Innovathens. Στα πλαίσιά της,  θα παρουσιαστεί ανάμεσα σε άλλα έργα και η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας με τις δράσεις ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0, ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ και IDEATOPOS. Ακόμη, θα μάθουμε περισσότερα για το DemocracIt, μια ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφορικής για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας των δημοσίων διαβουλεύσεων των νομοσχεδίων, και το Leap, ένα σύνολο τριών ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τυφλά παιδιά, που αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ακουστικών διεπαφών.

Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας, το DemocraIT και το Leap είναι τρία έργα που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2014-2015 σε όλη την Ελλάδα από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Place IdentitySciFY,CulturePolis και Cafebabel Greece. Σκοπός τους είναι να ενισχύσουν το θεσμικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, να εμπλουτίσουν τη διαδικασία δημοσίων διαβουλεύσεων σε φυσικούς και διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές, και να αναπτύξουν ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού για τα τυφλά παιδιά, αντίστοιχα.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των δράσεων από τους εκπροσώπους των τεσσάρων οργανώσεων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για το πώς μπορούν φυσικές και ψηφιακές εφαρμογές να ενισχύουν τη συμμετοχικότητα και να διευκολύνουν την εφαρμογή της Δημοκρατίας στην πράξη.

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στην εκδήλωση μέσω του παρακάτω link: https://www.eventora.com/en/Events/koinwnikh-kai-texnologikh-kainotomia-gia-th-dhmokr.Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μπορείτε να βρείτε την εκδήλωση και στα social media

|Περισσότερα για τα έργα|

1.Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας αποτελεί ένα έργο για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές. Το έργο περιλαμβάνει: Α) Έρευνα, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων για το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ελλάδα, Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας, σύγχρονων κοινωνικών τεχνολογιών διαβούλευσης (world café, open space, future workshop), Γ) Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων: Eφαρμογή στην τοπική κλίμακα για την αναγέννηση της Πλατείας Βαρβακείου (ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ) και σε εθνική κλίμακα για το σχεδιασμό ενός Νέου Συντάγματος για την Ελλάδα από τους πολίτες (Σύνταγμα 2.0) Δ) Εφαρμογές και δράσεις διάχυσης νέας γνώσης και πληροφορίας προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας, σύγχρονων κοινωνικών τεχνολογιών διαβούλευσης (world café, open space, future workshop), Γ) Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων: Eφαρμογή στην τοπική κλίμακα για την αναγέννηση της Πλατείας Βαρβακείου (ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ) και σε εθνική κλίμακα για το σχεδιασμό ενός Νέου Συντάγματος για την Ελλάδα από τους πολίτες (Σύνταγμα 2.0) Δ) Εφαρμογές και δράσεις διάχυσης νέας γνώσης και πληροφορίας αβουλεύσεων των νομοσχεδίων. Ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και εφαρμοσμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την οργάνωση, ανάλυση και αξιοποίηση των μέχρι σήμερα αδόμητων σχετικών δεδομένων. Διευρύνει τις δυνατότητες διαδραστικής παρέμβασης των πολιτών και οδηγεί σε ποσοτικές αξιολογήσεις, ενθαρρύνοντας τη ενεργή συμμετοχή στον κύκλο της νομοπαρασκευής. Το έργo υλοποιείται με τη συνεργασία της SciFY, της Σχολής πληροφορικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, της Place Identity και του Caafe Bbel.

2. Το DemocracIT είναι μια ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφορικής για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας των δημοσίων διαβουλεύσεων των νομοσχεδίων. Ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και εφαρμοσμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την οργάνωση, ανάλυση και αξιοποίηση των μέχρι σήμερα αδόμητων σχετικών δεδομένων. Διευρύνει τις δυνατότητες διαδραστικής παρέμβασης των πολιτών και οδηγεί σε ποσοτικές αξιολογήσεις, ενθαρρύνοντας τη ενεργή συμμετοχή στον κύκλο της νομοπαρασκευής. Το έργo υλοποιείται με τη συνεργασία της SciFY, της Σχολής πληροφορικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, της Place Identity και του Cafe Babel.

3. Το LEAP είναι ένα σύνολο τριών ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τυφλά παιδιά, που αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ακουστικών διεπαφών. Φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών αυτών στους “δικούς” τους χώρους – το παιχνίδι και την εκπαίδευση. Υλοποιείται με τη συνεργασία SciFY, Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και CafeBabel.

“Τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικούΧρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.