Διεπιστημονικό Εργαστήριο για την «Πολιτεία 2.0» με τη συνεργασία ΑΣΟΟΕ & Copenhagen Business School

Στις 28 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε αίθουσα της ΑΣΟΕΕ (Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Σπουδών) ένα εργαστήριο με την συμμετοχή 30 μεταπτυχιακών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Copenhagen Business School της Δανίας και φοιτητών της ΑΣΟΕΕ με αντικείμενο το κοινωνικό εγχείρημα «Πολιτεία 2.0» Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 υπο-ομάδες, οι οποίες διαπραγματεύτηκαν τις προκλήσεις και τους τρόπους εκκίνησης των δράσεων της κοινωνικής πλατφόρμας «Πολιτεία 2.0». Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες εργάστηκαν πάνω στις θεματικές:

– Τρόποι εκκίνησης της κοινωνικής καμπάνιας Πολίτες 2.0
– Σχεδιασμός βιώσιμης στρατηγικής εξασφάλισης πόρων
– Ορισμός των εννοιών Ανοιχτότητα και Συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών
– Τρόποι ενίσχυσης συναίνεσης στο δημόσιο διάλογο
– Προβολή του εγχειρήματος Πολιτεία 2.0 σε διεθνές επίπεδο

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου καταγράφτηκαν από την ομάδα συντονισμού και συνθέτονται στις εξελίξεις του εγχειρήματος Πολιτεία 2.0 καθώς εντάσσεται παράλληλα στη στρατηγική οι τακτικές διεπιστημονικές και διακρατικές συνεργασίες των ομάδων συντονισμού των δράσεων.