Εκκίνηση Δράσης Σύνταγμα 2.0

G1000

Mετά από πολύμηνες διεργασίες, διαμορφώθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για τη δράση «Σύνταγμα 2.0». Η Ομάδα έργου ξεκινάει επαφές με πρωτοβουλίες, κινήματα, ομάδες ενεργών πολιτών, επιστημόνων και ερευνητών και εταιρείες δημοσκοπήσεων και δρομολογεί τις πρώτες πιλοτικές εφαρμογές που θα αποτελούν το έναυσμα ενός νέου Συντάγματος για την Ελλάδα από τους πολίτες. Η διαδικασία συνθέτει στοιχεία από τη μεθοδολογία Deliberative polling του Πανεπιστήμιο Stanford, της πλατφόρμας G1000 του Βελγίου και της Συνταγματικής Αλλαγής της Ισλανδίας (φωτο).

Η πρώτη πιλοτική έρευνα προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2013 στην Αθήνα ενώ σκοπός είναι να ολοκληρωθεί μία Συνταγματική πρόταση από τους πολίτες εντός του 2014. Σύμφωνα με τη διαδικασία, τυχαία επιλεγμένοι πολίτες θα κληθούν σε 3 στάδια, μέσα από εκτεταμένη ενημέρωση και διαβούλευση να διαμορφώσουν τους βασικούς θεσμούς που ορίζουν την οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής.

 

To Σύνταγμα 2.0 συντονίζεται σε συνεργασία με μέλη της  ‘Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή’ και άλλων σχετικών ομάδων και φορέων, η δικτύωση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη.